Gealltanas Càileachd

Am Poileasaidh Càileachd againn

Is e poileasaidh Kemig Glass càileachd àrd a sheirbheis agus a thoraidhean a chumail suas.

Is e ar n-amas toraidhean agus seirbheisean co-cheangailte a lìbhrigeadh. A tha nas àirde na dùil ar luchd-cleachdaidh.

Bidh gach toradh is seirbheis a rèir riatanasan luchd-ceannach. Thèid seo a dhèanamh le bhith a ’cumail suas dlùth dhàimh le luchd-ceannach agus le bhith a’ brosnachadh conaltradh math.

Nì àrd-luchd-stiùiridh cinnteach gu bheil an aithris càileachd seo iomchaidh don bhuidheann agus thèid a choileanadh le:

● A ’toirt seachad frèam airson a bhith a’ stèidheachadh agus ag ath-bhreithneachadh amasan riaghlaidh agus càileachd.
● Cuir an cèill poileasaidhean agus modhan taobh a-staigh na buidhne.
● A ’toirt seachad trèanadh is leasachadh luchd-obrach agus a’ cleachdadh nan cleachdaidhean as fheàrr.
● A ’faighinn fios air ais bho luchd-cleachdaidh agus a’ sìor leasachadh phròiseasan a rèir feumalachdan na buidhne. Leasaich èifeachdas an t-Siostam Riaghlaidh Càileachd a rèir ISO 9001: 2015.